Széchenyi 2020
Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Sopronkövesd identitásának erősítése (TOP-5.3.1-16)


Pályázati konstrukció: TOP-5.3.1-16  „A helyi identitás és kohézió erősítése”
 
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-GM1-2019-00013

Projekt címe: Sopronkövesd identitásának erősítése

Kedvezményezett neve: SOPRONKÖVESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kedvezményezett címe: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.

Konzorciumi partner:   Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület
                                   Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 35 738 120,- Forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ESBA

Projekt célja és tartalma:
A projekt stratégia célja, hogy Sopronkövesden a meglévő civil szervezetek megerősödjenek, egyre nagyobb, több aktivitást mutassanak önálló kezdeményezésekkel, a helyi identitás tovább erősödjön, és ezáltal a lakosság községhez való kötődése. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekkel mindezekhez elsősorban az alulról jövő kezdeményezéshez alapot, támogatást, mintát, forrást kívánunk biztosítani. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a község lakossága helyben keressen és találjon lehetőségeket, színes, tartalmas programokat, a község lakossága megfelelően tudja integrálni az újonnan idetelepülteket. Célunk, hogy a közösség bevonásával, egy, a közösségi felmérés eredményeire épülő „Helyi cselekvési tervet” dolgozzunk ki, amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. A közösség tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele érdekében helytörténeti előadásokat szervezünk. Településünkön népszerű, kiváló történész él és dolgozik („a falu múltjának kutatója”), munkássága révén ezidág is számos kordokumentum és helytörténeti ismeret vált elérhetővé, azonban további érdekes, színes helyi történetek, emberek bemutatását szeretnénk megvalósítani (pl. nótaszerző, híres orvos, költő, színész). A program megvalósításában együttműködik a Sopronkövesd Községi Könyvtár. A közösség összefogásával fellelt kordokumentumok, fotók bemutatásra érdemesek, hozzájárulnak a település „Mi” érzésének erősítéséhez. Jó minőségű, igényes kiadványt jelentetünk meg a falu történetéről, értékeiről. „Közösségi térképet” szeretnénk létrehozni, amin a falu régi elnevezései, humoros területi megnevezések szerepelnek, hozzájárulva ezek fennmaradásához, de a közösség tagjainak „egy nyelvet beszéléséhez” is. Elszármazottak Találkozóját fogunk szervezni, a program során vendégül látjuk programokkal, találkozásokkal, beszélgetésekkel, eszmecserékkel a Sopronkövesdről elszármazott, de visszalátogató kövesdieket. Programszervezés kisgyermekes családok részére (pl. bábszínházas előadás). Az előadásokat követően a kisgyermekes családok megvitathatják a közös problémákat, esetleges nehézségeket, jó gyakorlatokat, tapasztalatokat tudnak átadni egymás számára, erősödik az összetartozás, a közösségi érzés. „Újszülöttek Fája”, és „Falu Gólyája” készíttetés, célunk fizikai szinten is megjeleníteni az együvé tartozást, erősíteni a közösséget, demonstrálni, hogy Sopronkövesdnek fontosak a lakosai, és büszkék minden újszülött babára. Újabb „helyi felfedezettek” felkutatása, aki valami kiválót alkotott, vagy gyűjt, létrehoz, készít, bemutat, és a község lakossága büszke ezekre az emberekre. Közösségi programok szervezés a hagyományőrzés és kultúra és a közösségépítés jegyében: • a világ különböző tájairól származó teák bemutatóját, kóstálással, oktatással, • közösségi csokoládé bonbon készítést • „Nyári zenés esték szervezése • KÖN programjainak kiegészítése évi egy
koncerttel és egy színházi előadással, melyekre saját forrásból nem volt lehetőség eddig Közösségi tréningek: • konfliktus kezelési stratégia tréning • csikung foglalkozásokat és erdei csikung tréninget szervezünk a közös mozgás, feltöltődés és egészségmegőrzés jegyében • banki információk/pénzügyi alapismeretek tréning • "nagyinet" tréning – kifejezetten az idősebb lakosság érdeklődésére reagálva, őket is bekapcsolva az „okos” világba. „Alkotások Hete” címmel alkotói alkotótábort hirdetünk a község fiataljai számára. A hagyományőrzés jegyében (építve a község egyesületeire, munkájára) a kosárfonás, hímzés, gyékényfonás, nemezelés és kenyérsütés hagyományainak bemutatását tervezzük, interaktív programként. Meghatározó dokumentumok áttekintése -Sopronkövesd Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának, Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójának valamint Közművelődési rendeletének felülvizsgálata. Információs pont kialakítása, hogy biztosítva legyen a megfelelő információáramlás, jó kommunikáció, minden érdeklődő naprakész tájékoztatást kapjon a számára fontos helyi történésekről, akciókról, valamint a község civil szervezeti megfelelő támogatást kapjanak a munkájukhoz. A fenti célok elérés érdekében közösségfejlesztő szakember felvételét, valamint közösségfejlesztő képzést terveztünk. A projekt tevékenységekről tájékoztató szóróanyagok készíttetése, a közösségi felmérés eredményének kiadványba szerkesztése, az Agghegyalja Mozaik című helyi újság, évi hat alkalommal történő megjelentetése. A község nevezetességeinek bemutatása mobiltelefonos applikáció formájában. A program lebonyolításában aktívan résztvevő helyi és térségi szereplők számára tanulmányút szervezése, a polgárok tapasztalatcseréje. Szakmai tanulmányút szervezése a hímzőkörnek és a tánccsoportnak, szakmai fejlődés, tapasztalatcsere és közösségépítés céljából. Eszközbeszerzések: A közösségi információs pont kialakításához vízautomata vásárlása. Falu és nemzeti zászló beszerzése, és kitűzése.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023. június 15.


 Beszámoló KÖN 2020 (pdf)
 Közösségi interjúk (pdf)
 Szakmai beszámoló - 1. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 2. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 3. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 4. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 5. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 6. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 7. mérföldkő (pdf)
 Szakmai beszámoló - 8. mérföldkő (pdf)
 Beszámoló - Részvételi fórum - 2022. június 17. (pdf)
 Beszámoló - Részvételi fórum - 2022. december 22. (pdf)
 Beszámoló - Részvételi fórum - 2023. május 31. (pdf)
 Sajtóközlemény - 2023.09.12.

A projekt lezárult.

 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért

Videók Sopronkövesdről

         
www.napnyugat.hu