Széchenyi 2020
Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Képeslap kalendárium

December

2010-10-04

A Képeslap kalendárium az elmúlt hónapokban a Sopronkövesdről készült régi képeslapokból válogatott. Decemberben, a rovat utolsó állomásaként a községről készült időben legutolsó felvétel következik. 1993-ban készült, de a közelmúltban újra kiadásra került. Azóta a község artculata is megváltozott: a képen például még felfedezhetjük a régi iskolaépületet.
Köszönöm(jük) Kelemen Dávidnak, hogy egy éven keresztül színesítette Sopronkövesd honlapját és hónapról-hónapra elküldte az aktuális képeslapot és a hozzá tartozó érdekes információkat.

November

2010-11-05

Szentegyház a róm. kath. iskolával:

A Kisboldogasszony titulusra szentelt műemléktemplom egytornyos, egyhajós kora klasszicista épület. A középkori templomépület újjáépítése 1806-ban fejeződött be, gróf Széchényi Ferenc támogatásával. Külső kialakítását illetően a templom érdekessége, hogy a barokk párkányokkal szintekre tagolt torony az oromzatos homlokzat előtt áll. Tetejét négyoldalú, íves kősisak fedi. A torony félemeleti ablaka kerek, kőkeretes, a bejárat feletti ablak szegmensívvel zárul. Felette Immaculata-szobor látható, mely eredetileg a templom közelében lévő Assisi Szent Ferenc szobor talapzatán állt. A templom mai formáját a legutóbbi, 2005. évi felújítás után nyerte el.

A kövesdi iskola alapítása az 1631 körüli évekre tehető, ugyanis az 1631-es protestáns egyházi látogatás jegyzőkönyve már az épületet is megemlíti. A templommal szembeni iskoláról ? melynek padozata döngölt agyag, teteje szalma ? 1702-ből maradt fenn adat. Kövesden az 1766. évi felmérés szerint népesebb iskola működött 40 tanulóval, míg a locsmándi főesperesség alsó kerületének 42 iskolája közül körülbelül 2/3 részének nem volt több mint tíz tanulója. Az 1856-ban épített iskola zsuppfedeles pajta volt. 1871-ben új teremmel bővítették az épületet. A királyi tanfelügyelő 1892-ben és 1903-ban az épületet nem tartotta megfelelőnek, ezért átalakítására, illetve új iskola építésére szólított fel. Ez a folyamat a mai iskola felépítéséhez vezetett, ugyanis az 1905. november 8-i gyűlés elhatározta, hogy a három osztályú iskola egy végighúzódó folyosóval a templom melletti téren építtessék fel, a két osztálytanító lakása pedig a régi iskola helyén, a templommal szemben. Az iskolaépület ebben a formájában látható a képeslapon.

Október

2010-10-05

Széchényi-(Otócska)-kastély:

A tiszttartói és a bérlők lakásaként szolgáló kastély a klasszicizáló későbarokk stílusjegyek alapján a XVIII. század végén épült. 1931-ben átalakították az épületet, amikor János (gróf Széchényi Dénes fia) diplomás mezőgazdász, magyar királyi főhadnagy megnősült és feleségével a sopronkövesdi kastélyban telepedett le. Földszintjén hat szoba és egy fürdőszoba, az emeleten öt szoba és két fürdőszoba, a tetőtérben pedig két szoba volt. A melléképületben kilenc szoba és egy mellékhelyiség sorakozott, a hat ló számára kialakított istálló mellett az automobilnak is kialakítottak itt egy garázst. Amikor Széchényi Dénesné 1944-ben elhunyt, gyermekei között felosztotta a családi vagyont. A sopronkövesdi kastély Széchényi Alexandra grófnő tulajdonába került. 1945 márciusának végén a front átvonulásakor az épület berendezésének nagyobb részét a német csapatok vitték el, a maradék bútorra az oroszok tették rá a kezüket. A kastély egy részét a június 19-én átköltözött Magyar királyi 2/20. Határőrsparancsnokság, másik részét a különböző pártok vették igénybe párthelyiségek céljára. Az államosított épületet egy ideig a határőrség használta laktanya céljára, majd az új laktanya építése után a helyi tanács birtokába került. A tanács a kastélyt 1974-ben lebontatta, és falainak anyagából építtette fel a kastélykert utcai szélén az új emeletes községházát.

Szeptember

2010-09-08

Az 1923 előtt készült archív felvétel ismét számos érdekességet őrzött meg az utókor számára. Megfigyelhető a plébánia régi homlokzata, a templom és az egykori Ruszt-ház (erdei kilátáshely).

Augusztus

2010-08-03.

Üdvözlet Sopronkövesdről. Felvétel a kastély parkjáról. Készült Szilágyi Arthur kőszegi műintézetéből, az 1920-as évek második felében.
 

Július

2010-07-05

A XX. század első felének jellemző üzlettípusa a Károlyi Sándor által 1898-ban alapított ?Hangya? volt, mely a két világháború közötti Magyarországon az egész országot behálózó szövetkezeti mozgalommá szélesedett. Üzleteiben a széles kínálat elve érvényesült; fűszereket, vasárut, ruhaneműt, gazdasági gépeket és eszközöket, szeszes italokat, író- és iskolaszereket egyaránt árusítottak. A szövetkezetben 5 %-os kamatra lehetett üzletrészt jegyezni. Egyik mottója: ?Minden családját szerető ember legyen tagja a ?HANGYA?-szövetkezetnek!? A sopronkövesdi fióküzlet kezdeményezője és elnöke 23 évig Rupf Sándor plébános (1900-1936) volt.
A képeslap felső részén a plébánia udvara látható.

Július

2010-06-05

A Sopronkövesd határában lévő létesítmény a tulajdonos személyével is kötődik a községhez, ő volt a Kovács-bolt (fűszer-, vegyes- és vaskereskedés) tulajdonosa. Pereszteg és Vejke között üzemelt a Kovács István tulajdonában lévő téglagyár. A XIX. században épült, az államosítást is túlélte. 1948 júliusától szeptemberig 387 000 falitégtát égettek, 109 000 hornyolt cserepet, 7000 sima, 8000 hódfarkú cserepet és 1500 gerinccserepet. Bár három hónap alatt ekkora teljesítményre volt képes, és még bőven volt nyersanyag a környéken, 1968-ban mégis bezáratták.

Május

2010-05-04

Az Agg-hegyben, a kápolna közelében állt egykor az uradalom vadászháza. Egy 1856-os anyakönyvi bejegyzés és egy 1866-ból származó feljegyzés az ?Ághegyen? már beszámol létezéséről. Az uradalom tulajdonában lévő épületben (?cottage?) elsősorban az urasági vadász / erdész és családja lakott. A vonatkozó szakirodalom 1935-ben így emlékezik meg róla: ?ma kedves urilak áll a szomszédságban?. Az 1945 márciusában kiégett épületet a világháborút követően bontották el. Gazdasági épületek, gyümölcsöskert, jégverem, tekepálya egyaránt tartozott hozzá. Az 1915 előtti felvételt a kápolnához vezető útról készítették, ugyanis a ?szalon? a falura nézett.

Április

2010-04-04


Széchényi-(Otócska)-kastély:

A tiszttartói és a bérlők lakásaként szolgáló kastély a klasszicizáló későbarokk stílusjegyek alapján a XVIII. század végén épült. 1931-ben átalakították az épületet, amikor János (gróf Széchényi Dénes fia) diplomás mezőgazdász, magyar királyi főhadnagy megnősült és feleségével a sopronkövesdi kastélyban telepedett le. Földszintjén hat szoba és egy fürdőszoba, az emeleten öt szoba és két fürdőszoba, a tetőtérben pedig két szoba volt. A melléképületben kilenc szoba és egy mellékhelyiség sorakozott, a hat ló számára kialakított istálló mellett az automobilnak is kialakítottak itt egy garázst. Amikor Széchényi Dénesné 1944-ben elhunyt, gyermekei között felosztotta a családi vagyont. A sopronkövesdi kastély Széchényi Alexandra grófnő tulajdonába került. 1945 márciusának végén a front átvonulásakor az épület berendezésének nagyobb részét a német csapatok vitték el, a maradék bútorra az oroszok tették rá a kezüket. A kastély egy részét a június 19-én átköltözött Magyar királyi 2/20. Határőrsparancsnokság, másik részét a különböző pártok vették igénybe párthelyiségek céljára. Az államosított épületet egy ideig a határőrség használta laktanya céljára, majd az új laktanya építése után a helyi tanács birtokába került. A tanács a kastélyt 1974-ben lebontatta, és falainak anyagából építtette fel a kastélykert utcai szélén az új emeletes községházát.

Március

2010-03-03

A képeslapon jól megfigyelhető az azóta történt utcakép változás. Érdekes a Magyarok Nagyasszonya-szoborról készült sajátos felvétel. A régi és új iskolaépület itt még külön áll, csak 1972-ben építették egybe. A templom tornyát ekkor még lizénák díszítették.


 

Február

2010-02-01

Kovács István kereskedése:

Az 1885-ben született kereskedő kőszegi, soproni, majd győri segédkedés után 1925-ben nyitotta meg fűszer-, vegyes-, és vaskereskedését. A vejkei téglagyár tulajdonosa is ő volt. Az üzletet 1952-ben kultúrházzá alakítottá át, majd a moziüzemi vállalat vette meg 1967-ben.
 

Január

2010-02-01

Elindul egy rovat, ami havonta egy-egy képet tartalmaz falunkról régi képeslapok formájában. A rovatot Kelemen Dávid indította. Minden hónap elején várható a megjelenés.

A képeslapok egy része eredetiben a Dávid birtokában létezik, egyes darabok pedig Göncz József és Bognár Béla képeslapokat tartalmazó könyvéből, szerzői engedéllyel kerültek másolásra. Várjuk a képeslapokhoz az esetleges hozzászólásokat, kiben milyen emlék mozdult meg, ki tud beazonosítani a képekről valamit, valakit. A kövesdi helytörténeti gyűjtőmunkát támogatandó, ha valakinek, olyan fotók vannak a birtokában, amelyek kövesdi vonatkozásúak, itt készültek (családi fotók csak akkor, ha a háttér segít a régi Kövesd megismerésében), azokat egy másolat erejéig biztosítsa Kelemen Dávidnak.

A rovat egyben kilistázható a hírek alatt található kalendárium csoportra kattintva vagy a Bemutatkozás - Képeslap kalendárium menün keresztül.
S akkor az első kép:

Üdvözlet Sopronkövesdről. Falurész.


Az archív felvételen a templom és az iskola mellett még a hagyományos falusi utcakép figyelhető meg, a hangulatos tornácos parasztházak, polgárházak összhangja. A nádfedeles, döngölt padlójú házak helyén a II. világháború után újabbak épültek, a fellendülő lakásépítési kedv miatt kevés kivétellel eltűntek a régi, falusias jellegű épületek. Csak néhány tornácos parasztház, illetve polgárház tekinthető meg ma is.

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért

Videók Sopronkövesdről

         
www.napnyugat.hu