Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 I Fax: 06 99/536-001
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Alkotóház

Alkotóház

Cím:
Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 53.
Vezető: Rácz Ramóna
A vezető elérhetősége: 06 30/473-8248

Szállás foglalása a Sopronkövesdi Alkotóházban » 
A SOPRONKÖVESDI ALKOTÓHÁZ HÁZIRENDJE
(Érvényes 2015. október 26-tól visszavonásig)
 
 • Az Alkotóházat a működtetésért felelős személy (továbbiakban gondnok) felügyelete nélkül, csak a kulccsal és riasztó kóddal rendelkezők használhatják önállóan. Kulcs és kód átruházása nem megengedett. 
 • A téves riasztás esetén a riasztás tényét haladéktalanul jelezni kell a gondok felé. (Rácz Ramóna telefonja: 30/473-8248).
 • Az Alkotóházat, - mint a település egyik közösségi terét-, a falu egyesületei, közösségei az önkormányzattal/gondnokkal egyeztetve ingyenesen használhatják. 
 • Minden más esetben az épület/szoba használatát csak a bérleti díj önkormányzatnál való befizetése és a gondnok felé történő igazolása után lehet megkezdeni. 
 • Az Alkotóházat ingyenesen használók távozáskor kötelesek rendet hagyni maguk után, beleértve a szeméttárolók ürítését is. 
 • Ha a szobákban vendégek tartózkodnak, a vendégek, és a közösségi teret használók kötelesek egymásra tekintettel lenni. A szobákkal szembeni melegítőkonyhát kizárólag a szállóvendégek, a nagyobb konyhát, az Alkotóházat igénybe vevők használhatják. Az Alkotóházban lévő egy db hűtőt - mely a melegítőkonyhában van - közösen használják. A hűtőben helyet kell biztosítani a szobavendégek ételeinek/italainak is. A hűtőben hagyott ételért/italért a gondnok nem tartozik felelősséggel. 
 • A gondnok irodáját távolléte esetén zárva kell tartani, oda csak az általa felhatalmazott személyek mehetnek be. 
 • Az Alkotóházban felejtett tárgyakat maximum 1 hónapig őrizzük. Ez alatt átvehetők a gondnoktól. 
 • Az elhagyott tárgyakkal kapcsolatban, valamint az épülethez tartozó park és külső és belső berendezései tárgyak szabálytalan használata miatti balesetekért nem vállalunk felelősséget. 
 • A parkban található falukemencét a gondnokkal előre egyeztetve, mindenki saját felelősségre használhatja. 
 • Az épületben és a parkban köteles minden használó az tűz – és érintésvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályokat betartani, az energiával és vízzel takarékoskodni. 
 • Kerékpárt a szomszéd épület falának támasztani tilos. 
 • Az udvar nem őrzött. Ott gépjárművel, kerékpárral mindenki saját felelősségére parkolhat. 
 • Aki az épületben vagy parkjában kárt okoz, haladéktalanul jeleznie köteles a gondnoknak. 
 
 
KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
 
Sopronkövesd Község Önkormányzata
 

Videók Sopronkövesdről

     
www.napnyugat.hu