Széchenyi 2020
Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Alkotóház

Alkotóház

Cím:
Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 53.
Vezető: Nagy Hanga
Tel.: +36 30 308 6375
Szállás ára: 5.000 Ft/fő/éj

Érdeklődni hétköznapokon munkaidőben (7:30-12:00, 13:00-16:00) a +36 30 308 6375-ös telefonszámon lehetséges.
 
A SOPRONKÖVESDI ALKOTÓHÁZ HÁZIRENDJE
(Érvényes 2020. február 1-jétől visszavonásig)
 
 • Az Alkotóházat a működtetésért felelős személy (továbbiakban gondnok) felügyelete nélkül, csak a kulccsal és riasztó kóddal rendelkezők használhatják önállóan. Kulcs és kód átruházása nem megengedett. Az épület elhagyásakor a riasztót be kell kapcsolni.
   
 • A téves riasztás esetén a riasztás tényét haladéktalanul jelezni kell a gondok felé. (Tóth Zsuzsanna telefonja: 30/3086375).
 • Az Alkotóházat - mint a település egyik közösségi terét- a falu egyesületei, közösségei az önkormányzattal/gondnokkal egyeztetve ingyenesen használhatják, kivéve a bevételt eredményező vállalkozói tevékenységek.
   
 • A közösségi tér/szoba használatát csak a bérleti díj önkormányzatnál való befizetése és a gondnok felé történő igazolása, valamint a bérlő személyes adatait tartalmazó felelősség-vállalási nyilatkozat leadása után lehet megkezdeni. A közösségi teret használóknak a használat tényét a helyszínen lévő nyilvántartásban rögzíteniük kell. (igénybevétel dátuma, időtartama, felelősségvállaló/igénybe vevő neve, aláírása) Amennyiben a közösségi tér használatának dokumentálása 3 alkalommal elmulasztásra kerül, úgy az Alkotóház önálló kulcshasználati joga megszűnik ettől számított 1 év időtartamra.
   
 • Az Alkotóházat ingyenesen használók távozáskor kötelesek rendet hagyni maguk után, beleértve a szeméttárolók ürítését is.
   
 • Ha a szobákban vendégek tartózkodnak, ők és a közösségi teret használók kötelesek egymásra tekintettel lenni. A szobákkal szembeni melegítőkonyhát kizárólag a szállóvendégek, a nagyobb konyhát, az Alkotóházat igénybe vevők használhatják. A hűtőkben hagyott ételért/italért a gondnok nem tartozik felelősséggel.
   
 • A gondnok irodáját távolléte esetén zárva kell tartani, oda csak az általa felhatalmazott személyek mehetnek be.
   
 • Az Alkotóházban felejtett tárgyakat maximum 1 hónapig őrizzük. Ez alatt átvehetők a gondnoktól.
   
 • Az épülethez tartozó park, valamint az épület külső és belső berendezési tárgyainak szabálytalan használata miatti balesetekért nem vállalunk felelősséget.
   
 • A parkban található falukemencét a gondnokkal előre egyeztetve, mindenki saját felelősségre használhatja.
   
 • Az épületben és a parkban köteles minden használó a tűz – és érintésvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályokat betartani, az energiával és vízzel takarékoskodni.
   
 • Kerékpárt az Alkotóház, valamint a szomszédos épület falának, továbbá a „KÖVESD logónak” támasztani tilos.
   
 • Az udvar nem őrzött. Ott gépjárművel, kerékpárral mindenki saját felelősségére parkolhat.
   
 • Aki az épületben vagy parkjában kárt okoz, haladéktalanul jelezni köteles a gondnoknak és kártérítési felelősséggel tartozik.
   
 • Bérlés esetén a bérlő köteles az előírt zajszintet betartani, a be nem tartás következményeiért felelősséggel a bérlő tartozik. Zajszint méréséhez – gondnokon keresztül - eszközt biztosítunk. A mérést az épület előtt kell elvégezni, a szomszéd ház falától (Kossuth L. u. 55.) 2 m-re állva.
 
 

Megengedett zajszint:
 • 22 óra előtt 50 Db
 • 22 óra után 40 Db
 

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
                      
Sopronkövesd Község Önkormányzatának képviseletében:
                                                        
Fülöp Zoltán
polgármester
 
Záradék:
Jelen házirendet Sopronkövesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2020. (I.27.) önkormányzati határozatával fogadta el.
 


 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért

Videók Sopronkövesdről

         
www.napnyugat.hu