Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 I Fax: 06 99/536-001
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Településrendezési eszközök egyeztetési dokumentációja

Tárgy: Sopronkövesd Község teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök készítéséhez véleménykérés, a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 38.§-a alapján

 
Sopronkövesd község lakossága
Helyben érintett szerveztek, egyesületek, vállalkozások
 
Tisztelt Címzett!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Sopronkövesd Község képviselő-testülete a településfejlesztési elképzelések alapján elkészítette településrendezési eszközeinek egyeztetési dokumentációját, ezért a véleményezési szakasz megindítását kezdeményezem.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett államigazgatási tájékoztatások és vélemények alapján, a lakossági vélemények és bizottsági egyeztetéseken elhangzott észrevételek figyelembe vételével elkészült a város közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat egyeztetési dokumentációja.

A településrendezési eszközök fejlesztési elképzelései összhangban vannak az elfogadott településfejlesztési koncepció népességmegőrző és munkahelymegőrző, munkahelyteremtő szándékával. A partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a 38/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozatával döntött, melynek megfelelően a partnerségi egyeztetés is zajlik az államigazgatási egyeztetéssel párhuzamosan.

Ezúton kérem írásos véleményét a Korm. rendelet 38. § (4) bekezdés pontjában foglaltaknak megfelelően:
- államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,
- a területi önkormányzat esetében a területrendezési tervnek való megfelelés megállapítását,
- a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

Felhívom figyelmét, hogy a vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indoklással kell igazolni. Egyúttal kérem, hogy véleménye tartalmazza a szervezetileg önökhöz tartozó egyéb, nem államigazgatási szervek által szolgáltatandó adatokat, illetve véleményt is, mivel ezekkel a szervezetekkel nem áll módunkban egyeztetni.

A fentieket tartalmazó írásos véleményt szíveskedjék a kézhezvételtől számított 30 napon belül címemre eljuttatni.

Felhívom figyelmét, hogy az Étv. 8.§ (5) bekezdése értelmében jelen véleményezésért államigazgatási szerv díjat nem számíthat fel.

Sopronkövesd, 2017. március 21.
Tisztelettel:
Fülöp Zoltán polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:
- Sopronkövesd - Örökségvédelmi hatástanulmány (pdf)
- Sopronkövesd - Környezeti vizsgálat és értékelés (pdf)
- Sopronkövesd - Egyeztetési anyag [86 MByte] (pdf)

 

Videók Sopronkövesdről

     
www.napnyugat.hu