Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Szent László-kápolna

Az Agghegyben, az ún. Kotecsnél álló kápolnát a Dongó-család építtette a XVIII. század első harmadában. A dongaboltozatos épületet az évszázadok folyamán többször átalakították, és gótizáló kis tornyot emeltek haranggal. 1992. augusztus-szeptember folyamán állították a ma is látható fakeresztet a régi helyébe, Kirády Ernő adományából. 2009-ben a környezet rendezésére és parkerdő kialakítására került sor. Fennállása folyamán több titulussal említik a kápolnát. 1748-ban és 1780-ban Szent Donát, 1754-ben Boldogságos Szűz Mária, 1832-ben Szent Anna tiszteletére szenteltnek írják. Az 1995. évi restaurálás után, szeptember utolsó vasárnapján történt megáldáskor kapta a Szent László címet, ugyanis ekkor emlékeztek meg a szent király halálának 900. évfordulójáról.
A lovagkirályt ábrázoló, korábbi oltárképet Gyurasits Ottó készítette (a templomban található), a kápolna jelenlegi, Szent László hermát ábrázoló képét Magyarné Derszib Eti festette.

Érdemes megemlékezni a szőlőhegyi kápolnához kötődő vallásos lelkületű hagyományokról. Az építtető Dongó-család egy hold föld alapítványt tett azzal a megkötéssel, hogy nyaranként minden újhold vasárnap vonuljanak ki a hívek az Agghegybe. 1780 körül már Urunk mennybemenetele és Szent Donát napján is körmenetben vonultak ki a kápolnához. Ez a kövesdiek sokáig fogadott ünnepként tartották számon. A helyi kántortanító az 1890-es években köteles volt minden újhold vasárnap hajnali hat órakor a kápolnánál litániát tartani. Áldozócsütörtök napján ez még a II. világháború utáni évtizedben is szokásban volt, a szolgálatért a kántor jelképes adományt kapott a szőlősgazdáktól a szőlőtő terméséből. Napjainkban Szent László király ünnepéhez (június 27.) legközelebb eső vasárnap tartanak itt ünnepi szentmisét.

A régi egyházi látogatások remeteséget is említenek, a kápolnát 1740 körül már remete gondozta. Az első remetét Józsefnek hívták, és valószínűleg az 1750-es évek elejére tehető a szolgálata. Utóda, Frater Crispinianus 1754. augusztus 26-án hunyt el, őt a kápolna mellé temették. Az 1763., 1766. és 1767. évi lélekösszeírásban Frater Guilielmus (Vilmos) nevű remete szerepel. Rajtuk kívül még két név ismert: Elias Christ 1771-ben, Frater Macarius Podlanczki pedig 1772-tól 1782-ig – a remeteség intézményének II. József által történt eltörléséig – felügyelt az épületre. Utóbbiak a győri ferences harmadrendi Remete Szent Antal Kongregáció tagjai voltak.

A kápolna körüli parkerdőben található szobrok közül Szent László király szobrát Kottrik Zoltán helyi lakos készítette, a kápolna titulusához igazodva. Szintén az ő alkotása a Vasfüggöny-dombormű a II. világháború utáni korszak mementója, amikor a kápolna és környéke a látogatók  nagy része elől el volt zárva.

A sétány mellett található keresztút közösségi adakozásból 2022-ben valósult meg. A stációk Káldy Károly keramikus művész alkotásai.

A kápolna, a téltemető virág és a matuzsálem tölgyfák helyi védelem alatt állnak.
 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért

Videók Sopronkövesdről

         
www.napnyugat.hu